Dorabianie i kodowanie kluczyków Okęcie

Czym jest kodowanie kluczyków Okęcie? Powielanie klucza to proces tworzenia klucza oparty na wycięciu istniejącego klucza. Dorabianie kluczy to najpopularniejsza metoda dorabiania kluczy. Kiedy poprosisz o wycięcie klucza, pusty klucz jest umieszczany w imadle – zwykle w maszynie – na oryginalnym kluczu. Oryginalny klucz porusza się po prowadnicy, aby nie został uszkodzony, a półfabrykat porusza się po kole, które go przecina. Po zakończeniu nacinania klucza nowa kopia klucza jest „gratowana”. Gratowanie polega na szorowaniu metalową szczotką w celu usunięcia zadziorów (małych wystających kawałków metalu). Zadziory należy usunąć, ponieważ są bardzo ostre i mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenie zamka. Istnieje kilka różnych typów maszyn do cięcia kluczy, ale wszystkie są mniej lub bardziej zautomatyzowane i oparte na konstrukcji duplikatorów kluczy z początku XX wieku. Wykorzystują różne techniki i sprzęt do mielenia i mielenia, ale wszystkie spełniają te same podstawowe funkcje.

Czy mogę skopiować dowolny klucz i czy ich kodowanie kluczyków Okęcie jest legalne? Ze względów bezpieczeństwa niektóre klucze są trudniejsze do skopiowania. Zastrzeżone klucze, klucze oznaczone jako „Nie kopiuj” i rozdrobnione kluczyki samochodowe zapewniają pewne zabezpieczenie przed zbyt dużą liczbą kopii. Klawisze „Nie duplikuj” Prawdopodobnie widziałeś pewne klucze, na których jest wybite „Nie duplikuj”. Może to być dobrym środkiem odstraszającym, jeśli twój klucz zostanie skradziony – ma to na celu uniemożliwienie innym ślusarzom oferującym kodowanie kluczyków Okęcie skopiowania klucza. Niestety na Okęciu to zastrzeżenie nie ma rzeczywistej wagi prawnej, a większość maszyn i ślusarzy może skopiować klucz, chyba że został on specjalnie wykonany.