Czym jest plexi PMMA?

Nie wdając się zbytnio w szczegóły techniczne, poliwęglan i plexi PMMA powstaje w wyniku reakcji bisfenolu A i fosgenu COCl2. Z drugiej strony akryl wytwarza się przez syntezę metakrylanu metylu. Metakrylan metylu zwykle powstaje w wyniku reakcji acetonu z cyjankiem sodu w celu wytworzenia cyjanohydryny acetonu. Następnie poddaje się go reakcji z alkoholem metylowym, aby ostatecznie wytworzyć metakrylan metylu.

Są to najczęstsze metody wytwarzania tych polimerów. Istnieje jednak wiele sposobów formowania plexi PMMA, poliwęglanu i akrylu, szczególnie podczas tworzenia arkuszy z tworzywa sztucznego o specjalnych właściwościach, takich jak kolor, brak odblasków, antystatyka, filtrowanie promieni UV i inne.

Jak produkowane są arkusze z tworzywa akrylowego takie jak plexi PMMA?

Stosując proces znany jako polimeryzacja w masie, monomer (metakrylan metylu) i katalizator (zwykle nadtlenek organiczny) wlewa się do formy, która jest uszczelniana i podgrzewana w celu wytworzenia reakcji, w wyniku której powstaje polimer akrylowego tworzywa sztucznego. Uformowane arkusze akrylowe i plexi PMMA są następnie utwardzane. Cieńsze arkusze akrylowe można utwardzić w ciągu 10 do 12 godzin, ale grubsze arkusze mogą wymagać kilkudniowego utwardzania. Formy są następnie schładzane, otwierane, a powstałe arkusze z tworzywa akrylowego są albo natychmiast wykorzystywane, albo dalej przetwarzane w celu poprawy ogólnej jakości produktu końcowego.