Po co wykonuje się kanały kablowe producent pcv?

Kanały kablowe producent pcv to sztywne korytka zwykle używane jako bieżnie dla kabli i przewodów w obudowach elektrycznych. Kanały kablowe wraz z kanałami, ciągami przewodów i prowadnicami kablowymi są często używane jako podstawowe elementy systemu zarządzania kablami. Poniższa lista punktowana porównuje te składniki i ich typowe zastosowania.

Kanały kablowe producent pcv służą do organizowania i ochrony kabli w obudowach. Zazwyczaj zawierają one funkcje, które umożliwiają łatwe poprowadzenie kabli i przewodów oraz ich zakończenie w obudowie. Ciągi kanałów kablowych od producenta pcv to zamknięte sekcje przypominające koryto, które chronią kable przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. W związku z tym kanały kablowe producent pcv mogą posiadać rating NEMA. Trasy kablowe są zwykle używane w ograniczonych częściach systemu zarządzania kablami ze względu na ich stosunkowo wysoki koszt. Nośniki kablowe to elastyczne, zbrojone tunele, które chronią kable w okresach ciągłego ruchu. Często spotyka się je w systemach automatyki i transportu materiałów, w których często występują maszyny ruchome.