Dochodzenie odszkodowań po wypadku

Kiedy dochodzisz odszkodowania z powództwa cywilnego za obrażenia odniesione w wypadku samochodowym, możesz pomyśleć o faktycznych sprawach w twojej sprawie – fizycznym dowodzie urazu, fizycznym dowodzie zaniedbania drugiej strony i innych rzeczach związanych z faktyczną stroną twojej walizka. Ale odniesienie sukcesu w twoim przypadku może wymagać znacznie więcej.

Nawet prawne sprawy proceduralne, które mogą wydawać się proste, takie jak służenie pozwanemu, mogą stać się złożone i być obszarem, w którym umiejętności i wiedza doświadczonego adwokata z kancelarii Meditor mogą zaoferować nieocenione korzyści. W jednej niedawnej sprawie podano taki przykład sytuacji, w której pozornie mały szczegół proceduralny może (i w tym przypadku tak się stał) poważną przeszkodę. Tymi szczegółami były starania powoda o powiadomienie pozwanej o jej pozwie o wypadek samochodowy. Podobnie jak w przypadku każdego postępowania cywilnego, dochodzenie odszkodowań i powiadomienie pozwanego o postępowaniu było jednym z pierwszych kroków. W wielu przypadkach ten krok może być dość prosty i pozbawiony przygód, ale niekoniecznie w każdym przypadku. Powód próbował doręczyć pozwanemu wezwanie pod adresem mieszkania w Warszawie, ale nie udało się. Powód następnie próbował doręczyć oskarżonemu dokumenty potwierdzające dochodzenie odszkodowań pod adresem we Wrocławiu za pośrednictwem poczty poleconej. Powód próbował także uzyskać dwa dodatkowe adresy zamieszkania we Wrocławiu, w którym, jak sądzono, działał pozwany. Oskarżony wniósł o oddalenie sprawy przeciwko niej. Twierdziła, że ​​powód nie służył jej właściwie i że przedawnienie wygasło. Sąd pierwszej instancji opowiedział się po stronie pozwanego i oddalił sprawę, stwierdzając, że powód „umyślnie opóźnił doręczenie procesu”, ponieważ nie przedłożyła dokumentu zwrotu doręczenia w ciągu 90 dni od wydania wezwania.
Sąd Apelacyjny uchylił tę decyzję i odesłał sprawę do sądu pierwszej instancji, aby umożliwić powodowi postępowanie. Sąd apelacyjny, opierając się na sprawie Sądu Najwyższego z 2012 r. dotyczącej tego samego tematu, stwierdził, że „część przepisu 3.09 nie upoważnia do złożenia dowodu doręczenia w ciągu dziewięćdziesięciu dni”.

Za drugim razem pozwany przeprowadził kolejny atak proceduralny, kwestionując ważność procesu wysyłkowego, w którym powód zastosował się w zawiadomieniu z potwierdzoną pocztą. Ponownie sąd pierwszej instancji zgodził się i oddalił sprawę. Ponownie sąd apelacyjny cofnął i wznowił sprawę powoda. Tym razem sąd apelacyjny doszedł do wniosku, że obrona pozwanej (atakująca ważność korespondencji służbowej z powodu braku „poświadczonej kopii”) była czymś, czego prawnie zrzekła się. Zgodnie z prawem „uchylone” oznaczało, że z powodu pewnych działań, które pozwana podjęła lub nie podjęła, straciła prawo do skorzystania z tej obrony. Oskarżona nie podniosła wydania kopii poświadczonej w swoim wniosku o oddalenie wniosku ze stycznia 2019 r. i czekała na rozprawę w czerwcu 2019 r., aby ją podnieść po raz pierwszy. Według sądu apelacyjnego było już za późno na dochodzenie odszkodowań po wypadku samochodowym.

Dzień Wyzwolenia Afryki

Dowiedz się o afrykańskich rozszerzeniach na Dzień Afryki – Africa Day
Rozszerzenia afrykańskie są w centrum uwagi z okazji Światowego Dnia Afryki, który odbędzie się 25 maja. Ponadto zilustrowana mapa pozwoli Ci na pierwszy rzut oka zobaczyć interesujące Cię rozszerzenia i kraj, z którym są powiązane, kraje sąsiednie itp.

Najpierw trochę historii!

15 kwietnia 1958 r. Kongres Niezależnych Państw Afrykańskich spotkał się w Ghanie . Celem było podkreślenie państw afrykańskich i narodów zdeterminowanych, by uwolnić się od obcej dominacji.

Konferencja postanawia utworzyć „Afrykański Dzień Wolności”, aby „co roku zaznaczać postęp ruchu wyzwoleńczego i symbolizować determinację narodów Afryki do uwolnienia się od obcej dominacji i wyzysku”. Dzień Wyzwolenia Afryki: Celebracja odporność ( https://www.pambazuka.org/pan-africanism/african-liberation-day-celebration-resistance )

Kilka lat później, 25 maja 1963 r. , 32 niezależne państwa afrykańskie spotkały się i utworzyły Organizację Unii Afrykańskiej (OAU). Celem tej organizacji jest zachęcanie do niezależnych ruchów wśród jednej trzeciej krajów afrykańskich, które są jeszcze skolonizowane.

Karta została sporządzona i podpisana 26 maja 1963 r.

Na przykład „Afrykański Dzień Wolności” jest znany jako „Światowy Dzień Afryki”.

Rozszerzenia afrykańskie

Z okazji tego dnia Netim dokonuje przeglądu swoich afrykańskich rozszerzeń i warunków ich alokacji za pomocą ilustrowanej mapy.

Jakie są zalety uzyskania afrykańskiego rozszerzenia geograficznego?

Te korzyści gospodarcze z rozszerzenia geograficznego należy podkreślić. Korzystając z rozszerzeń specyficznych dla obszarów handlowych Twojej firmy, promujesz handel i chronisz swoje nazwy domen.